Raad voor Rechtsbijstand
 
 
 
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
 *
 *
 
Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Wbtv

Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).
 
Magistratenlaan 174
5223 MA 's-Hertogenbosch
Postbus 2349
5502 CH 's-Hertogenbosch

Tel. 088 - 787 19 20
www.bureauwbtv.nl