bekijk de online versie
 
Raad voor Rechtsbijstand
Nieuwsflits Wsnp
29 januari 2019
 
 
Informatie over Wsnp en schulden voortaan op Rechtwijzer

Vanaf januari 2019 informeert Bureau Wsnp burgers via Rechtwijzer.nl/schulden over wat ze kunnen doen bij schulden en hoe de Wet schuldsanering natuurlijke personen werkt. Verwijst u op uw website naar bureauwsnp.nl? Wijzig de link dan vóór 4 februari 2019 naar Rechtwijzer.nl/schulden.

Site voor professionals blijft bureauwsnp.nl

De specifieke informatie voor bewindvoerders en andere professionals blijft op de website bureauwsnp.nl staan. Met de aparte website rechtwijzer.nl is het mogelijk burgers gerichter te informeren over schulden, en mensen verder te verwijzen naar andere onderwerpen als er sprake is van zogenoemde ‘multiproblematiek’.

Vind uw route door het recht met Rechtwijzer

Rechtwijzer adviseert over welke stappen de burger kan zetten om een juridisch probleem op te lossen:

  • het biedt inzicht en betrouwbare informatie over de meest voorkomende juridische problemen;
  • en het bevordert het samen werken aan duurzame oplossingen.

Rechtwijzer geeft informatie en wijst de weg bij de meest voorkomende onderwerpen: uit elkaar gaan, werk, schulden en binnenkort voegt de Raad voor Rechtsbijstand daar ook overheid, wonen en consumenten aan toe.

Het onderdeel schulden wordt later dit jaar aangevuld met informatie over het minnelijk traject. In een later stadium volgt ook informatie over het beschermingsbewind.

Suggesties of vragen? 

Ziet u mogelijkheden om bepaalde onderwerpen toe te voegen of heeft u vragen over de informatie? Neem dan contact met ons op.

  Bezoek rechtwijzer.nl/schulden
 
 
Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Wsnp is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en voert een deel van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit. Meer informatie over ons vindt u hier.

Bureauwsnp.nl biedt informatie voor Wsnp-bewindvoerders en schuldenaren.
 
Bureau Wsnp
Magistratenlaan 174
5223 MA 's-Hertogenbosch

Postbus 24080
5502 CH 's-Hertogenbosch

Tel. 088 - 787 19 10
www.bureauwsnp.nl